Biểu hiện có thai tuần đầu ở mỗi phụ nữ mỗi khác và cũng không phải chị em nào cũng đủ nhạy cảm để nhận biết những thay đổi nhẹ nhàng của cơ thể.

Dấu hiệu có thai sau 7 ngày quan hệ có thể làm phép tử với chu kỳ kinh nguyệt nếu vòng kinh của bạn đều đặn. Kinh nguyệt không phải là biểu hiện có thai tuần đầu sớm nhất nhưng là hằng số bất biến để xác thực.

Biểu hiện có thai tuần đầu

Cách tính tuần đầu tiên mang thai dựa trên ngày đầu tiên của chu kì kinh nguyệt cuối cùng và ngày dự sinh của con cũng được dự doán dựa trên ngày này.

chu kỳ kinh cuối là những tuần đầu tiên của thai kỳ nhưng thực sự lúc đó quá trình thụ thai vẫn đang diễn ra và bạn thậm chí vẫn chư được gọi là đang mang thai. Đó là lý do bạn chưa cảm nhận được bất kỳ triệu chứng đặc trưng nào của thai kỳ nhưng những tuần đầu tiên vẫn được tính vào thời gian 40 tuần.

biểu hiện có thai tuần đầu 1

Không cần chờ đến ngày dùng que thử thai bạn cũng có thể kiểm chứng dấu hiệu có thai sớm